Denne elvas internasjonalt berømte storlaks har i likhet med andre storlakselver gitt gener til flere generasjoner edel oppdrettslaks.

Tusener av år

Men eventyret starter ikke her. Mange av våre kunder verden over representerer på sin side en flere tusenårig oppdrettstradisjon. Lokale fiskeslag har vært og blir kultivert og kommersielt omsatt. Denne arven har vært viktig for at norske gründere kunne se potensialet i våre egne fiskeslag.

Laks og ørret

Vår norske tradisjon er knyttet til oppdrett av laks og ørret i industriell skala. I Lærdalselva har elve-eierne drevet klekkeri og settefiskproduksjon siden 1850-årene. Rundt 1960 startet norske pionerer oppdrett av ørret i sjø. Ti år senere lyktes de med å produsere laks i kommersielt interessante mengder.

Født i smerte

Alle nye næringer etableres av kreative pionerer med pågangsmot. De skal tåle skepsis fra omverden, håndtere motgang, tilbakeslag og bokstavelig talt kunne bygge sin suksess sten på sten. Mange bygger ikke engang for seg selv, men i en tradisjon der man skaper et verk som slekta kan leve videre med.

Flere av Seaborns partnere er nå 2. og 3. generasjons oppdrettere.

Før fagmiljøene ble etablert, hadde de gjennom egen erfaring utviklet rutiner og teknologi som både sikret god produktivitet og god dyrehelse. Dette er grunnlaget for at du som kunde kan kjøpe de beste produkter til akseptable priser.

Fagmiljøene

Lenge var bankene og fagmiljøene skeptiske. En av våre pionerer opplevde i 1963 at banken sa dette om hans oppdrettsplaner: ”Du har misfostått, Reidar. Fisk skal fiskes, ikke fores”. På samme tid sa Havforskningsinstituttet (Institute of Marine Research). ”Fiskeoppdrett drives fram av fanatikere som vil etablere en næring som ikke er liv laga.”

Stolt

Våre kunder viser at norsk Laks og norsk Fjord Ørret er etterspurt i store deler av verden. Finansnæringen og forskerne er i dag viktige aktører i den industrielle utviklingen.

Men – noen skapte både næringen og vårt selskap. Flere av dem tar nå erfaringene med videre i utvikling av oppdrett på andre fiskeslag, som torsk. Seaborn er stolt av å være født av slike mennesker.