Fisken må leve et godt liv. Rent vann, det beste foret, god plass i merdene og god hygiene i alle ledd sikrer god fiskehelse uten medikamenter. I tillegg er det utviklet et strengt regelverk som ivaretar forbrukernes rett til sunn og god mat. Slik skapes et godt nettverk for kvalitetskontroll:

  • Myndighetene kontrollerer at regelverket følges og at fiskehelsen er god
  • Oppdretterens egenkontroll sikrer kvalitet og inntekter
  • Slakteri, pakkeri og transportør er ansvarlig for å bevare beste kvalitet frem til markedet
  • Seaborn følger med i alle ledd, vi er ansvarlige for at våre kunder er fornøyd
  • Til sist avgjør kunden om fisken er slik han vil ha den. Det er den avgjørende testen

Et system for sporbarhet og kvalitetssertfikat gir enhver mulighet til selv å kontrollere hvert ledd i verdikjeden.

Last ned vår bærekraftsrapport for 2021:

Bærekraftsrapport2021 (PDF, 2MB)