Laks

Norsk laks – til hverdag og fest

Robuste gener

Gjennom tusenere av år i et krevende klima har laksen utviklet robuste gener tilpasset vårt iskalde vann. Oppdrettslaksen er basert på gener fra våre beste lakseelver. Trivsel er grunnlag for vekst og kvalitet. Våre oppdrettere tilbyr fisken god plass i mærene og det beste foret som kan oppdrives.

Norsk Laks er den urnorske laksen Salmon Salar, som tilhører de nord-atlantiske laksestammene. Siden istiden har denne fisken vandret ut i Atlanterhavet fra gyteplassene i norske elver. Med sitt vann fra breer og smeltet snø, er disse elvene kalde året rundt.

Robuste gener

Gjennom tusenere av år i et krevende klima har laksen utviklet robuste gener tilpasset vårt iskalde vann. Oppdrettslaksen er basert på gener fra våre beste lakseelver. Trivsel er grunnlag for vekst og kvalitet. Våre oppdrettere tilbyr fisken god plass i mærene og det beste foret som kan oppdrives.