Robuste gener

Gjennom tusenere av år i et krevende klima har laksen utviklet robuste gener tilpasset vårt iskalde vann. Oppdrettslaksen er basert på gener fra våre beste lakseelver. Trivsel er grunnlag for vekst og kvalitet. Våre oppdrettere tilbyr fisken god plass i mærene og det beste foret som kan oppdrives.