Seaborns policy er å tilby markedet ettertraktede produkter:

  • Videreforedlede produkter produseres av Seaborn-fisk med optimal sporbarhet
  • Videreforedlede produkter produseres under distributørmerke for å sikre best mulig kvalitet og mattrygghet
  • Produsenter av videreforedlede produkter må oppfylle alle nasjonale og internasjonale krav

Vi kan levere både fersk og frossen laks og ørret. 

Mer informasjon om videreforedlingsbedriften i Norge