ørret

Norsk Fjord Ørret – fundamentet i norsk oppdrett

Våre pionerer startet med denne fisken, og noen har aldri forlatt den. Erfaringene med Norsk Fjord Ørret la fundamentet for teknologien som gjorde oppdrett av Norsk Laks mulig ti år senere.

Den skarpe rødfargen og hvite marmoreringen i kjøttet gjør ørreten til en smaksopplevelse og fryd for øyet på ethvert veldekket bord. Som laksen, er Norsk Fjord Ørret etterspurt både av mesterkokker og i private kjøkken. Alle oppskrifter for laks egner seg også godt til Norsk Fjord Ørret. Slik kan de to fiskeslagene utfylle hverandre på en god måte.


Nytige lenker

Trout facts

Fjord trout facts

Norsk Fjord Ørret (Oncorhynchus mykiss) ble starten på det norske oppdrettseventyret. Denne arten trives ekstra godt i norske fjorder, hvor elver med vann fra isbreer og smeltet snø gir mindre saltinnhold og gode vekstforhold for denne type fisk.

Våre pionerer startet med denne fisken, og noen har aldri forlatt den. Erfaringene med Norsk Fjord Ørret la fundamentet for teknologien som gjorde oppdrett av Norsk Laks mulig ti år senere.

Den skarpe rødfargen og hvite marmoreringen i kjøttet gjør ørreten til en smaksopplevelse og fryd for øyet på ethvert veldekket bord. Som laksen, er Norsk Fjord Ørret etterspurt både av mesterkokker og i private kjøkken. Alle oppskrifter for laks egner seg også godt til Norsk Fjord Ørret. Slik kan de to fiskeslagene utfylle hverandre på en god måte.


Nytige lenker

Trout facts

Fjord trout facts