Eidsfjord Sjøfarm

Sammen er vi sterke

Seaborns aksjonærer representerer den norske levemåten med spredt bosetting, små familieeide oppdrettsbedrifter i utkantstrøk, hvor vannet er renest og miljøet best. Den enkelte oppdretter er personlig engasjert og vet at deres utkomme leverer fisk av høyeste kvalitet.

  • Shareholders
<kart_mpunkter2

Gjennom Seaborn har disse oppdretterne en felles plattform som sikrer bedre kontakt med markedene, samtidig som man bevarer sin uavhengighet. Det sikrer kvalitet i alle ledd.

Våre eiere konsentrert i fylkene Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, på vestkysten av Sør-Norge – og Nordland og Troms i Nord-Norge. Seaborn har en åpen eierstruktur, som nye selskaper langs kysten vår ser fordelen av å være del i.

Les mer: Historikk: Fiskeoppdrett – et eventyrlig drama