seaborn 20years logoTrykk her for å se vår jubileumsvideo

I et integrert fellesskap tilbyr vi en rasjonell salgsorganisasjon – med effektivitet og stordriftsfordeler. Våre eiere produserer både laks og ørret og de representerer verdikjeden fra stamfisk og rogn, via klekkeri, yngel- og smolt til matfisk av beste kvalitet. Seaborns rett til å overleve i et tøft marked er basert på tilfredse kunder.