Visjon

Seaborn skal være oppdretternes eget salgsselskap.

Misjon

Seaborn skal være bindeleddet mellom produksjon i Norge og det globale markedet for laks og ørret.

Verdier

Seaborn sine oppdrettere er familier som har vært i næringen i generasjoner og har vært pionerer. Våre kunder skal føle nærheten til produksjonen og at de har partnere i Norge som gir dem mer personlig oppfølging.

Seaborn values, dedication, integrity, dynamics