Gjennom Seaborn har disse oppdretterne en felles plattform som sikrer bedre kontakt med markedene, samtidig som man bevarer sin uavhengighet. Det sikrer kvalitet i alle ledd.

Våre eiere konsentrert i fylkene Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, på vestkysten av Sør-Norge – og Nordland og Troms i Nord-Norge. Seaborn har en åpen eierstruktur, som nye selskaper langs kysten vår ser fordelen av å være del i.

Les mer: Historikk: Fiskeoppdrett – et eventyrlig drama