Å få SalmoNor som eier understøtter og styrker vår vekststrategi i markedene, men også vårt fokus på VAP.