Global Sustainable Seafood Initiative (GSSI) er en internasjonalt organisasjon som jobber mot bærekraftig sjømat for alle. GSSI har en global plattform for interessenter/partnere for samarbeid og kunnskapsutveksling. Seaborn har sluttet seg til organisasjonen som partner.

Informasjon GSSI