Grønt Punkt Norge er et non-profitt selskap som sørger for finansiering av returordningene for emballasje. All produsenter i Norge er pålagt å være medlem i et godkjent returselskap. Seaborn ønsker å ta vare på miljøet og gjennom medlemskap i Grønt Punkt Norge er vi med på å ta et viktig samfunnsansvar ved at vi sikrer at det tas miljøansvar for emballasjen vi bruker.

Informasjon fra Grønt Punkt Norge
Seaborn Grønt Punkt sertifikat (PDF, 172KB)