Seaborn AS er en betydelig distributør av norsk laks, islandsk laks og fjordørret grunnlagt og eid av en rekke oppdrettsselskaper i Norge, lokalisert langs Norges kyst fra Hordaland til Troms . Ved å slå sammen våre ressurser i en integrert helhet har vi etablert en effektiv salgsorganisasjon som fokuserer på effektivitet og stordriftsfordeler.